Hei! 

Jeg er Solveig

................

Jeg kommer fra en familie der håndarbeid har en stor plass i kvinnefellesskapet.

Tjue år etter at jeg kjøpte min første symaskin tok jeg et valg om å bidra til at den norske quiltetradisjonen tas vare på som en fargerik del av vår kulturhistorie.

Nå bruker jeg egen quiltehistorie til å inspirere andre til å gjøre det samme.

Jeg legger tilrette for at du velger å dokumentere din quiltehistorie slik at den kan fortelles videre til de som kommer etter oss.